Pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m.

 

 

Klasė

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

1

Gimtoji (rusų) kalba

Kūno kultūra

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

2

Lietuvių kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

3

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Muzika

4

Muzika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Kūno kultūra

5

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Šokiai

Lietuvių kalba

Etika/Tikyba

6

   

Dailė ir technologijos

   

7

         

2

1

Pasaulio pažinimas

Gimtoji (rusų) kalba

Šokiai

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

2

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių kalba

3

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Užsienio (anglų) kalba

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

4

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Gimtoji (rusų) kalba

5

Muzika

Kūno kultūra

Dailė ir technologijos

Muzika

Etika/Tikyba

6

 

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Kūno kultūra

 

7

         

3

1

Lietuvių kalba (II)

Lietuvių k. (I)/Anglų k.(II)

Lietuvių kalba (I)

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių kalba (II)

2

Matematika

Lietuvių k. (II)/Anglų k.(I)

Šokiai

Lietuvių k. (I)/Anglų k.(II)

Kūno kultūra

3

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių k. (II)/Anglų k.(I)

Matematika

4

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

5

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Pasaulio pažinimas

Kūno kultūra

Etika/Tikyba

6

Lietuvių kalba (I)

Dailė ir technologijos

Muzika

Muzika

Lietuvių kalba (I)

7

   

Lietuvių kalba (II)

 
 

4

1

Muzika

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių kalba

Matematika

2

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Užsienio (anglų) kalba

Pasaulio pažinimas

Užsienio (anglų) kalba

3

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Kūno kultūra

4

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Lietuvių kalba

5

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Muzika

Etika/Tikyba

6

 Dailė ir technologijos

Kūno kultūra

Šokiai

 

 

7

         

 

Klasė

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

5

1

Fizinis ugdymas

Liet. kalba ir literatūra

Užsienio (anglų) kalba

Istorija

Užsienio (anglų) kalba

2

Inform. technologijos

Matematika

Istorija

Gimtoji (rusų) kalba

Gamta ir žmogus

3

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

Žmogaus sauga

4

Liet. kalba ir literatūra

Gimtoji (rusų) kalba

Gamta ir žmogus

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

5

Gimtoji (rusų) kalba

Technologijos

Liet. kalba ir literatūra

Liet. kalba ir literatūra

Dailė

6

Muzika

Technologijos

Fizinis ugdymas

Etika

Liet. kalba ir literatūra

7

     

Užsienio (anglų) kalba

 

8

         

6

1

Gimtoji (rusų) kalba

Inform. technologijos (I)

Istorija

Gamta ir žmogus

Liet. kalba ir literatūra

2

Liet. kalba ir literatūra

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

Fizinis ugdymas

Gimtoji (rusų) kalba

3

Istorija

Technologijos

Matematika

Liet. kalba ir literatūra

Geografija

4

Muzika

Technologijos

Dailė

Liet. kalba ir literatūra

Matematika

5

Fizinis ugdymas

Gamta ir žmogus

Fizinis ugdymas

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

6

Geografija

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

7

Gimtoji (rusų) kalba

Inform. technologijos (II)

Liet. kalba ir literatūra

 

Etika

8

         

7

1

Muzika

Technologijos

Biologija

Fizinis ugdymas

Biologija

2

Matematika

Technologijos

Matematika

Liet. kalba ir literatūra

Liet. kalba ir literatūra

3

Fizinis ugdymas

Matematika

Dailė

Gimtoji (rusų) kalba

Liet. kalba ir literatūra

4

Istorija

Liet. kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Užsienio (anglų) kalba

Geografija

5

Liet. kalba ir literatūra

Geografija

Istorija

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

6

Inform. technologijos

Fizika

Gimtoji (rusų) kalba

Žmogaus sauga

Užsienio (anglų) kalba

7

Etika

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

 

Gimtoji (rusų) kalba

8

         

8

1

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Inform. technologijos

2

Istorija

Gimtoji (rusų) kalba

Biologija

Matematika

Matematika

3

Liet. kalba ir literatūra

Liet. kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Liet. kalba ir literatūra

Chemija

4

Fizinis ugdymas

Matematika

Istorija

Liet. kalba ir literatūra

Liet. kalba ir literatūra

5

Chemija

Užsienio (anglų) kalba

Dailė

Technologijos

Geografija

6

Etika

Geografija

Užsienio (anglų) kalba

Fizika

Gimtoji (rusų) kalba

7

Muzika

Fizika

   

Užsienio (anglų) kalba

8

         

                                                                                                                                                                                                                                    

Klasė

Nr.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

IG

1

Inform. technologijos (I)

Liet. kalba ir literatūra

Matematika

Etika

Matematika

2

Fizinis ugdymas

Ekonomika

Fizinis ugdymas

Gimtoji (rusų) kalba

Chemija

3

Liet. kalba ir literatūra

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Pilietiškumo pagrindai

Gimtoji (rusų) kalba

4

Liet. kalba ir literatūra

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Rusų kalba/ Žm. sauga

5

Muzika

Fizika

Liet. kalba ir literatūra

Biologija

Istorija

6

Chemija

Biologija

Dailė

Užsienio (anglų) kalba

Geografija

7

Istorija

Technologijos

Užsienio (anglų) kalba

Fizika

Liet. kalba ir literatūra

8

Inform. technologijos (II)

       

IIG

1

Liet. kalba ir literatūra

Gimtoji (rusų) kalba

Fizinis ugdymas

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

2

Užsienio (anglų) kalba

Liet. kalba ir literatūra

Matematika

Pilietiškumo pagrindai

Istorija

3

Muzika

Liet. kalba ir literatūra

Biologija

Geografija

Matematika

4

Gimtoji (rusų) kalba

Inform. technologijos

Liet. kalba ir literatūra

Fizika

Chemija

5

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Gimtoji (rusų) kalba

Fizika

Chemija

6

Fizinis ugdymas

Matematika

Istorija

Matematika/ Technologijos

Liet. kalba ir literatūra

7

Geografija

Etika

Dailė

Technologijos

Užsienio (anglų) kalba

8

         

IIIG

1

Liet. kalba ir literatūra

Biologija/ Fizika

Gimtoji (rusų) kalba

Užsienio (anglų) kalba

Dailė/Muzika

2

Etika

Biologija/ Fizika

Gimtoji (rusų) kalba

Liet. kalba ir literatūra

Dailė/Muzika

3

Chemija

Užsienio (anglų) kalba

Istorija

Biologija/ Fizika

Liet. kalba ir literatūra

4

Chemija

Matematika

Liet. kalba ir literatūra

Gimtoji (rusų) kalba

Užsienio (anglų) kalba

5

Matematika

Liet. kalba ir literatūra

Matematika

Istorija

Gimtoji (rusų) kalba

6

Istorija

Liet. kalba ir literatūra

Matematika

Matematika

Chemija

7

Fizinis ugdymas

Matematika (M)

Fizinis ugdymas

Inform. technologijos

Istorija (M)

8

         

IVG

1

Chemija

Matematika

Užsienio (anglų) kalba

Fizika

Chemija

2

Chemija

Užsienio (anglų) kalba

Gimtoji (rusų) kalba

Biologija/ Fizika

Užsienio (anglų) kalba

3

Gimtoji (rusų) kalba

Biologija/ Fizika

Gimtoji (rusų) kalba

Matematika

Dailė/Muzika

4

Gimtoji (rusų) kalba

Biologija/ Fizika

Matematika

Istorija

Dailė/Muzika

5

Istorija

Liet. kalba ir literatūra

Matematika

Liet. kalba ir literatūra

Liet. kalba ir literatūra

6

Liet. kalba ir literatūra

Liet. kalba ir literatūra

Liet. kalba ir literatūra

Liet. kalba ir literatūra

Istorija

7

Fizinis ugdymas

Užsienio (anglų) kalba (M)

Fizinis ugdymas

Etika

Istorija (M)

8

         

 

 

Atnaujinta 2020 m. rugsėjo 29 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker